top of page

Avís Legal i Política de Privacitat

Aquesta pàgina web ha estat creada pel JOVE TEATRE REGINA, amb caràcter informatiu. El fet d´accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions. En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el JOVE TEATRE REGINA ( en endavant JOVE TEATRE S.L) informa que:

1. Titularitat de la pàgina web.

El titular d'aquest lloc web és l’empresa JOVE TEATRE S.L, amb CIF B61791695 i domicili social al C/ Sèneca 22, 08006 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 31150, foli.0161,  full 188394/B. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: teatreregina@jtregina.com i el telèfon és el 932181512.

 

2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d´aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de JOVE TEATRE S.L i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l’empresa. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe de continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

 

3. Contingut i ús  de la web i enllaços.

La navegació, accés i ús pel lloc web de JOVE TEATRE S.L confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de JOVE TEATRE S.L proporciona informació sobre la seva activitat i serveis. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 

  •  La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per JOVE TEATRE S.L per a l'accés a certs serveis oferts pel web.

 

  •  L'ús de la informació i serveis oferts per JOVE TEATRE S.L contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

JOVE TEATRE S.L  no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina http://www.jtregina.com . La presència d´aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s´ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Jove Teatre Regina tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d´indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

4. Intercanvi o difusió d´informació.

JOVE TEATRE S.L declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d´informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d´ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

 

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

JOVE TEATRE S.L es reserva el dret d´actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

 

6. Indicacions sobre aspectes tècnics.

Jove Teatre Regina no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'emisora, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d´Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

 

Des de JOVE TEATRE S.L no es garanteix l'absència de virus i d´altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d´usuari d´aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

 

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d´errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

 

7. Tractament de dades de l'usuari i política de privacitat.

JOVE TEATRE S.L informa que compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre per el que s’ aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigente en cada moment, i que vigila per a garantir un ús i tractament correcte de les dades personals.

 

Per a això, juntament a cada formulari de recaptació de dades de carácter personal per a prestació de serveis, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions de tractament de les dades, i responsabilitat del fitxer. Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a JOVE TEATRE S.L al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

 

Jove Teatre Regina, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l'Agència de Protecció de Dades. Jove Teatre Regina no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades, l’'usuari podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, limitació del tractament,cancel·lació u oposició de les seves dades personal, comunicant-ho per escrit a l'adreça postal o a la de correu electrònic del teatre: teatreregina@jtregina.com

 

Així mateix, JOVE TEATRE S.L informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i solicitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comunicatius en cada moment.

 

8. Cookies

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies pròpies de carácter Tècnic i d’anàlisi ( cap cas de tercers ni amb caràcter publicitari). L'usuari té l'opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

 

9. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

 

 

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

bottom of page